Kişisel Verilerin Korunması Politikası

West Motorlu Araçlar Anonim Şirketi
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Şirketimiz tarafından West Motorlu araçlar Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak ve aşağıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verileriniz müşteri kaydı oluşturulması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile satış ve pazarlama faaliyetleri amacıyla işlenecektir.

a. Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz işbu platformun kullanımınıza sunulması, işbu platformda gerçekleştirilecek satış, rezervasyon vb. işlemleriniz kapsamında veri sorumlusu olarak West Motorlu Araçlar Anonim Şirketi (“Şirket’’) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu: West Motorlu Araçlar Anonim Şirketi
Adresi: Refik Şevket İnce Mah. 2148/10 Sk. No:8/O Bayraklı/İZMİR
Telefon: 0232 503 55 55
Mersis No: 0820032234000001
Ticaret Sicil No:186058

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği    

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri faydalandırmak ve özel gün tebrikleri için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve bu kapsamda araç test sürüşlerinin düzenlenmesi, müşteri anketlerinin yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçümü ve geliştirilmesi; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.